Про нас

Громадська організація «Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг» об’єднує фізичних осіб і створена для представлення інтересів споживачів енергетики та комунальних послуг. Асоціація об’єднує зусилля споживачів енергетики та комунальних послуг для захисту їхніх законних прав та інтересів, шляхом гармонізації відносин та переговорів з іншими учасниками ринку енергетики України та ринку комунальних послуг України, модернізації правового забезпечення, лобіювання інтересів споживачів в органах державної влади та місцевого самоврядування, поновлення порушених прав в досудовому та судовому порядку, інформування влади та громадськості про факти неправомірних дій чи бездіяльності енергетичних компаній та компаній у сфері комунальних послуг, органів державної влади та місцевого самоврядування по відношенню до споживачів енергетичних та комунальних послуг.

Основними завданнями та напрямами діяльності Асоціації є:

 • Аналіз державної політики у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг;
 • Моніторинг тарифних рішень у сфері електроенергетики, тепла, води, газу, поводження з побутовими відходами;
 • Юридичний аналіз рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, представлення інтересів споживачів у процесі ухвалення рішень органами державної влади та місцевого самоврядування та оскарження рішень у судах;
 • Аналіз та моніторинг використання тарифних коштів;
 • Сприяння демонополізації ринків, де є доцільною економічна конкуренція, в т. ч. сприяння побудові конкурентних, відкритих ринків;
 • Сприяння спрощенню приєднань споживачів до електромереж;
 • Моніторинг та аналіз, представлення пропозицій щодо законопроектів, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, що можуть мати прямий або опосередкований вплив на кінцевих споживачів енергетичних та комунальних послуг;
 • Представництво інтересів члена або членів Асоціації при досудовому та судовому захисту;
 • Формування політики у сфері енергетики та комунальних послуг, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату, умов ведення бізнесу в Україні;
 • Аналіз та моніторинг ефективного використання бюджетних коштів у сфері енергетики та комунальних послуг;
 • Аналіз та моніторинг світового досвіду та можливості його реалізації в Україні;
 • Надання консультативної, у тому числі, юридичної та медійної допомоги громадянам, які відстоюють свої права, як споживачі енергетичних та комунальних послуг;
 • Забезпечення правової захищеності громадян, сприяння реалізації їхніх прав та охоронюваних законом інтересів, проведення кампаній правової освіти громадян;
 • Формування та мобілізація громадської думки щодо спротиву незаконним діям органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на звуження обсягу та порушення передбачених законодавством прав і свобод споживачів енергетичних та комунальних послуг;
 • Сприяння захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах всіх рівнів та спеціалізацій, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, організаційної, методичної та юридичної допомоги;
 • Сприяння захисту законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб України, що можуть бути порушені внаслідок рішень, дій або бездіяльності органів державної влади України та місцевого самоврядування чи їх посадових осіб;
 • Сприяння захисту прав органів місцевого самоврядування;
 • Сприяння покращенню стану захисту прав і свобод громадян, рівня поінформованості громади щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив енергетичних та комунальних послуг в Україні;
 • Сприяння впровадженню передового досвіду країн Європейського Союзу та інших демократичних держав у сфері енергетики, комунальних послуг та захисту прав споживачів енергетики та комунальних послуг;
 • Об’єднання зусиль юристів, економістів, громадських діячів, журналістів, експертів з інших галузей знань та усіх зацікавлених осіб для вироблення механізмів вирішення проблем споживачів енергетики та комунальних послуг;
 • Налагодження діалогу, обміну інформацією та співпраці з громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими інституціями громадянського суспільства, організація широкого експертного і громадського обговорення ініціатив, які висуваються політичними силами, органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • Вироблення і винесення на громадське обговорення власних ініціатив;
 • Сприяння виданню бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, методичних посібників з  суспільно значущих питань;
 • Сприяння організації теле- та радіопрограм, Інтернет-ресурсів з метою розповсюдження інформації щодо роботи Асоціації та діяльності її членів;
 • Сприяння налагодженню зв’язків між громадянами України та інших держав з метою обміну досвідом з питань споживання енергетичних та комунальних послуг;
 • Сприяння розвитку та розширенню зв’язків з урядовими та з неурядовими організаціями;
 • Виконання функцій ресурсного центру надання підтримки організаціям громадянського суспільства України щодо проведення моніторингу надання енергетичних та комунальних послуг.

Контакти

Ви можете зв’язатися з нами за електронною адресою info@consumers.com.ua або через офіційну сторінку Асоціації у Facebook.